ภาพกิจกรรม
อบรมการรู้เท่ากันการค้ามนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,11:32   อ่าน 33 ครั้ง