ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
    ในวันที่ 21สิงหาคม 2561 กลุ่มาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทัพพระยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็กพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายในห้องเรียนมาใช้จัดนิทรรศการ และใช้ในการแข่งขันด้วย   โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม
     กิจกรรมการแข่งขันภายในงานมีดังนี้
1. การแสดงละครวิทยาศาสตร์  จากนักเรียนชั้น ม. 4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
2.การประกวดชุดรีไซล์เคิล
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์
4.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
5.การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
6.การประกวดประติมากรรมจากไม้จิ้มฟัน
7.การประกวดร้องเพลงโฟร์คซอง
8.การจัดซุ้มนิทรรศการ จากนักเรียน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,10:11   อ่าน 241 ครั้ง