ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการสำนึกรักประเทศไทย
     ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ร่วมกับตำรวจสันติบาล จังหวัดสระแก้ว ได้จัดการอบรมโครงการ"สำนึกรักประเทศไทย" ณ ห้อง ทูบี นัมเบอร์วัน โดยใช้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และรับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากคณะวิทยากรเป็นอย่างมาก กิจกรรมเสร็จสิ้นลงเวลา 15.30 น

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,10:37   อ่าน 201 ครั้ง