ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
       งานสภานักเรียนนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามสีของถังขยะทีู่กจัดวางไว้ในบริเวณโรงเรียนทัพพระยาพิทยา เพื่อให้เกิดความสวยงาม และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
      โดยกิจกรรมจัดขึ้นช่วงเช้า ทีมสภานักเรียนได้แนะนำการแยกขยะแต่ละประเภท คือ ขยะพร้อมทิ้ง และขยะที่สามารถนำไปขาย หรือรีไซเคิลได้อีก เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทัพพระยาเกิดวินัยและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,10:31   อ่าน 266 ครั้ง