ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าให้การอบรมแก่นักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 150 คน ในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม  ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยค้ามนุษย์ในเด็ก สตรี และครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี2561 ณ ห้องทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,14:02   อ่าน 242 ครั้ง