ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
      ในวันที่ 6,7และ 8 ธันวาคม คณะครูโรงเรียนทัพพระยาพิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  ผลสมบูรณ์ ได้นำคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่วมเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วย Active learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการต้อนรับ การให้ความรู้คำแนะนำในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนทัพพระยาพิทยานำมาปรับใช้เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,09:58   อ่าน 283 ครั้ง