ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
      ในวันที่ 29 ,30 พฤสจิกายน และ 1 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนทัพพระยาพทิยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักการ ทักษะการเล่นกีฬาจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษา พลศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน
     ในวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นการแข่งขันกีฬารองชิงชนะเลิศจาก ตัวแทน สี แดง ฟ้า ชมพู และเขียว
     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการโดยรับเกียรติจากท่านนายอำเภอโคกสูงมาเป็นประธาน พร้อมชมกิจกรรมการเต้นบาร์สโลฟเพื่อสุขภาพ จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา และการประกวดกองเชียร์จากแต่ละสี
      และในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และพิธีปิดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านรองผู้อำนวยการเบญจวรรณ  ยาสาในช่วงเวลา 15.00น. 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,09:43   อ่าน 391 ครั้ง