ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืน
     การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ในวันที่18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร โดย
     การนิเทศติดตามฯในครั้งนี้เป็นการเข้ามาประเมินพร้อมให้คำแนะนำต่อทางโรงเรียน เพื่อให้พร้อมต่อการประเมิน การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ในรอบหน้า โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหมวดมาตรฐานเป็นอย่างดีเยี่ยมในการนำเสนอถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆขององค์กร การนิเทศติดตามในครั้งนี้สิ้นสุดลงเวลา 16.00 น.
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,11:15   อ่าน 382 ครั้ง