ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2560
      ช่วงระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและหลักการนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง ทูบีนัมเบอร์วัน โดยท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ นายทวนทอง  นามบุตรเป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ รายการแข่งขันมีขึ้นตลอดสัปดาห์ดังนี้
1.การประกวดคัดรายมือ          2. การประกวดเขียนเรียงความ           3. การประกวดแต่งคำประพันธ์                 4. การแข่งขันเขียนตามคำบอก
5.การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ  6.การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย    7. การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี
8. การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง      9. การแสดงละคร เรืองวันทองสองใจ
       โดยกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยาเป็นอย่างดี
และได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ และนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาทุกคนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,10:40   อ่าน 349 ครั้ง