ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่และความกตัญญูต่อแม่ของนักเรียนรวมถึงผู้มีพระคุณ โดยทางโรงเรียนได้เชิญคุณแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมาเป็นตัวแทนของแม่ผู้ตั้งใจสั่งสอนบุตรให้เป็นเด็กที่ดี ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่คุณแม่ดีเด่นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี จากนั้นถ่ายรูปร่วมกัน เป็นการจบพิธีวันแม่แห่งชาติในช่วงเช้า
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,09:49   อ่าน 413 ครั้ง