ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญใส่บาตรถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย  ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ทำบุญใส่บาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์บริเวณหน้าอาคาร 3  ต่อด้วยพิธีทางสงฆ์ ณ บริเวณอาคาร 4 และลานธรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน จากนั้นเป็นการถวายเทียนจำนำพรรษาจากตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1-ม. 6 พร้อมถวายต้นผ้าป่า  สุดท้ายเป็นการเวียนเทียนบริเวณลานธรรม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธี และเป็นการสานต่อ วัฒนธรรมอันดีงานอีกด้วย
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,13:55   อ่าน 335 ครั้ง