สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
พระพรหมสี่หน้า  ปราสาทสด๊กก๊กทม