การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.13 KB
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562