อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.87 KB
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.25 KB
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.54 KB