รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
99 หมู่ 8 ถนนธนะวิถี บ้านโคกไม้งาม   ตำบลโคกสูง  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
เบอร์โทรศัพท์ 037441111 เบอร์แฟกส์ 037441111
Email : tuppit@gmail.cm


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :