ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
กลุ่มสาระใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 22/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 561241
Page Views 821284
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ธ.ค. 58 ถึง 11 ธ.ค. 58 สำรวจแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่2/2558
12 ธ.ค. 58 งานวันสถาปนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
21 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 สำเนาแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
05 ม.ค. 59 สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ O-NET (รอบที่2)
05 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน
06 ม.ค. 59 ถึง 25 ม.ค. 59 รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่2/2558
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
19 ม.ค. 59 ถึง 20 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2-ม.3
20 ม.ค. 59 ส่งคะแนนเก็บครั้งที่1
25 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 สำรวจแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558
01 ก.พ. 59 ถึง 20 ก.พ. 59 ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ.
05 ก.พ. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/59 และส่งคะแนนเก็บครั้งที่2
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
08 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 เรียนชดเชยนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
10 ก.พ. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่2/2558
12 ก.พ. 59 ประกาศตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สำเนาแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
22 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 แนะแนวการศึกษาต่อ
22 ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ม.3 และม.6
26 ก.พ. 59 ส่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ.