แบบสำรวจความคิดเห็น
กลุ่มสาระใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 18/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 311870
Page Views 492618
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ
26 ส.ค. 57 สรุปรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบ
28 ส.ค. 57 ประชุมนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบ
29 ส.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5
01 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 สอนเสริมนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาคเรียน
08 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 สำเนาแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2557
08 ก.ย. 57 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ มส. ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 , ครูประจำวิชาส่งคะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
10 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ มส. ปลายภาคเรียนที่ 1/2557
12 ก.ย. 57 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.6
15 ก.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ มส. ปลายภาคเรียนที่ 1/2557
15 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557 นอกตาราง
22 ก.ย. 57 ถึง 24 ก.ย. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ตามตาราง
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 คณะครูส่งผลการเรียน
1. ครูประจำวิชาส่งผลการเรียน (file และปริ้น ปพ.5)
2. ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน (บทที่ 1-5)
3. หัวหน้ากลุ่มสาระส่งรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
4. ส่งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
08 ต.ค. 57 วันออกพรรษา