แบบสำรวจความคิดเห็น
กลุ่มสาระใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 18/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 350353
Page Views 547697
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ค. 58 หยุดวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 58 หยุดวันเข้าพรรษา
03 ส.ค. 58 ส่งคะแนนเก็บรายวิชาครั้งที่ 1
12 ส.ค. 58 หยุดวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
01 ก.ย. 58 ถึง 04 ก.ย. 58 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่1/58 และสำรวจข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/58
07 ก.ย. 58 ประชุมนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบ
07 ก.ย. 58 ถึง 11 ก.ย. 58 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่1/58 และส่งคะแนนเก็บรายวิชาครั้งที่ 2
08 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบ
14 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 สำเนาแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
21 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/58 นอกตาราง
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/58 ตามตาราง
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 ส่ง ปพ.5, สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม , วิจัยในชั้นเรียน , แผนการจัดการเรียนการสอน