แบบสำรวจความคิดเห็น
กลุ่มสาระใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 25/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 195682
Page Views 331572
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ค. 56 ถึง 07 พ.ค. 56 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1 และอบรมภาษาอังกฤษ
08 พ.ค. 56 ถึง 10 พ.ค. 56 นักเีรียน ม. 1 และ ม. 4 เรียนปรับความรู้พื้นฐาน
08 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 ซ่อมผลการเีรียน 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
13 พ.ค. 56 วันพืชมงคล
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 / ส่งประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
17 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
24 พ.ค. 56 หยุดวันวิสาขบูชา
30 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการซ่อมครั้งที่ 1
31 พ.ค. 56 วันงดสูบบุหรี่โลก / ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯครั้งที่ 1
03 มิ.ย. 56 ถึง 05 มิ.ย. 56 ส่งประมวลรายวิชา ภาคเีรียนที่ 1/2556
05 มิ.ย. 56 วันสิ่งแวดล้อมโลก
09 มิ.ย. 56 วันอานันทมหิดล
10 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 ส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
10 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 ซ่อมผลการเีรียน 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

12 มิ.ย. 56 แจ้งตารางนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
17 มิ.ย. 56 ถึง 19 มิ.ย. 56 สำรวจแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556 และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2556
24 มิ.ย. 56 ถึง 26 มิ.ย. 56 ส่งรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน CAR1
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 ส่งแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
28 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระครั้งที่ 2 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการซ่อมครั้งที่ 2 / ประกาศตางรางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
01 ก.ค. 56 หยุดภาคครึ่งปีธนาคาร / วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01 ก.ค. 56 ถึง 03 ก.ค. 56 ส่งร่างบทที่ 1 งานวิจัยในชั้นเรียน
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 สำเนาแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556
05 ก.ค. 56 สรุปรายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556 นอกตาราง
15 ก.ค. 56 ถึง 18 ก.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556 ในตาราง
17 ก.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองที่ยังค้างผลการเรียน 0 ร มส มผ
19 ก.ค. 56 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
22 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา
22 ก.ค. 56 ถึง 30 ก.ค. 56 สอบซ่อมคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2556
23 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 ส่งร่างบทที่ 2 และ บทที่ 3 งานวิจัยในชั้นเรียน
29 ก.ค. 56 ถึง 30 ก.ค. 56 ส่งรายงานผลการประเมินการสอนของตนเองครั้งที่ 1 CAR 2
31 ก.ค. 56 ส่งคะแนนการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2556 / ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯครั้งที่ 3
12 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 สำรวจแบบแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/ 2556
12 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
23 ส.ค. 56 ประกาศตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 /2556
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ
30 ส.ค. 56 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯครั้งที่ 4