ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ ใจดี (จิ๋ว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 11
อีเมล์ : jidee_an@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท Pandora production co.,ltd.
ตำแหน่ง : พนักงาน (ฝ่ายผลิต)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 47/19 ม.4 นิคมอัญธานี ถนนสุขาภิบาล เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2555,20:22 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.224.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล