ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิสิทธิ์ ชนะเกตุ (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
อีเมล์ : storm_payu302@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Cypress perform semiconduction
ตำแหน่ง : Physical distribution
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นนทบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2559,00:19 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.59.22


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล