ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มีชัย แผลกระโทก (เล็ก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : ..?..
อีเมล์ : meechai_p@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ออโต้อัลลายซ์แอนซ์ ประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง : QG
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ต.ค. 2556,00:41 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.164.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล