ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนฤนาท แจ่มศรี (Beer)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 17
อีเมล์ : beer_004@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท THE MALL ราชสีมา จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ 4
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัท THE MALL ราชสีมา จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.ย. 2556,09:14 น.   หมายเลขไอพี : 114.109.24.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล