ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย รัตติกูล สังสีแก้ว (ป้อม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 10
อีเมล์ : rattikul_ssk@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/RATTIKUL
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : deksair (thailand) co .,ltd
ตำแหน่ง : SUPV. OPERATION
ที่อยู่ที่ทำงาน

: SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT, BANGKOK TH

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ม.ค. 2556,03:55 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.76.77


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล