ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยดา จอมพล (จุ๋ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 12
อีเมล์ : jumjim_5555@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3069/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ธ.ค. 2555,16:38 น.   หมายเลขไอพี : 110.169.215.74


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล