ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปราโมทย์ ฟองแก้ว (โมทย์)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 12
อีเมล์ : pramot_2523@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/9 ม.5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ธ.ค. 2555,14:57 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.149.124


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล