ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย กันพา (บอย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : ึ7
อีเมล์ : meechai@ttat.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : TT ASSEMBLY (THAILAND)co.ltd (TOYOTA TSUSHO GROUP)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน (Team leader)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: TOYOTA Banpho 99หมู่2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2555,00:26 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.0.231


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล